رد کردن لینک ها

Category: به یاد پدر

به یاد پدر

به یاد پدر

هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق ثبت است برجریده ای عالم دوام ما یادی از پدر: در سال 1347پدر عزیزم از ارومیه به اصفهان مهد هنر ایران آمد.به دلیل علاقه و استعداد زیادی که به موسیقی سنتی داشت به کلاس درس استاد
بازگشت به بالای صفحه