رد کردن لینک ها

Category: مجله هنری

آموزش ساخت تار

آموزش ساخت تار

سخن هرچه گویم همه گفته اند      بر باغ دانش همه رفته اند با درود به همه اساتید و هنر آموزانی که با نگاه پر مهرشان دست نوشته های اینجانب را می خوانند. هرچند می دانم گاهاً مطالب تکراری است ولی به سهم خودم شاید دوست
Artist and Society
برچسبها

Artist and Society

Everybody has said whatever I saidEveryone has entered the knowledge garden In today's world where technology and industry have taken the lead from life, it may be possible to enter the art world for a few moments and rejuvenate so that one can find oneself
به یاد پدر

به یاد پدر

هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق ثبت است برجریده ای عالم دوام ما یادی از پدر: در سال 1347پدر عزیزم از ارومیه به اصفهان مهد هنر ایران آمد.به دلیل علاقه و استعداد زیادی که به موسیقی سنتی داشت به کلاس درس استاد
تاریخچه ی ساز تار

تاریخچه ی ساز تار

تاریخچه ی ساز تار ساز ملی ایران زمین "تار" نام دارد.قدمت این ساز به 2000 تا3000 سال می رسد اما زیبا ترین تصویری که می توان به آن استناد کرد مجلس بزم شاه عباس صفوی در کاخ چهلستون اصفهان است. ساختمان تار: این ساز تشکیل
بازگشت به بالای صفحه